Etický kodex

Odpovědné chování


je základem udržení naší celosvětové pověsti coby důvěryhodného partnera a zaměstnavatele. Jak říkame, když hovoříme o svých hodnotách:
„JSME HRDÍ NA TO, CO DĚLÁME A JAK TO DĚLÁME. ODPOVĚDNÉ CHOVÁNÍ A MRAVNÍ INTEGRITA NÁM POMOHLY VYTVOŘIT A ZACHOVAT ÚSPĚŠNÝ PODNIK."

Etický kodex Společnost Imperial Tobacco CR, s.r.o. Eticky_kodex.pdf

Objevujte

Legislativní prostředí

Více informací

Volná místa

Více informací