Legislativní prostředí

Regulace

Podporujeme přiměřenou, vyváženou a na důkazech založenou regulaci, která respektuje svobodnou volbu dospělých lidí a uznává, že tabákové výrobky si vychutnává více než miliarda lidí po celém světě.

Regulace tabákových výrobků se neustále zvyšuje a do značné míry ji vede Světová zdravotnická organizace (WHO) prostřednictvím Rámcové úmluvy o kontrole tabáku (FCTC) a Evropská komise prostřednictvím Směrnice o tabákových výrobcích  (EUTPD).

Domníváme se, že dospělí by měli mít možnost užívat si kouření, když jsou si vědomi zdravotních rizik. A myslíme si, že je správné, že vlády a orgány veřejného zdraví poskytují lidem jasné a konzistentní informace o těchto rizicích. Budeme však zpochybňovat nepřiměřené a zbytečné regulace, které podkopávají zásady volby dospělých a svobody hospodářské soutěže. Tento typ regulace je určen k stigmatizaci kuřáků a k de-normalizaci kouření. Pevně věříme, že ke kuřákům a ke kouření by se nemělo takto přistupovat. Podporujeme vyvážené a racionální diskuse o tabáku a respektujeme právo všech na vyjádření názoru, bez ohledu na to, jaký tento názor je.

Podporujeme přiměřenou regulaci, která sníží ilegální obchod a zamezí kouření dětí. Podporujeme také zveřejnění informací o složení tabákových produktů a souhlasíme s tím, že naše produkty by měly zobrazovat písemná varování, která jsou v souladu s globálními zprávami o veřejném zdraví. Odmítáme nařízení, která se snaží zakázat kouření na veřejných nebo soukromých místech. Další regulace, proti které se postavíme, se týká unifikovaného balení, obrázkových zdravotních varování a zákazů na vystavování tabákových výrobků v maloobchodních prodejnách.

Bližší informace o Evropské směrnici o tabákových výrobcích naleztnete zde: https://ec.europa.eu/health/tobacco/products_cs

Přehled legislativy, která reguluje tabákové výrobky v České republice naleznete zde: Legislativa.pdf

Objevujte

Legislativní prostředí

Více informací

Volná místa

Více informací